Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website die u op dit ogenblik bekijkt. Door de website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

 

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal, links, enz.) is door BIDONG met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren, maar BIDONG kan dezen niet garanderen. BIDONG aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

 

BIDONG is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

 

BIDONG is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

 

De website en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of niet worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van BIDONG.

 

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met BIDONG. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Disclaimer